IMG 9102

Gratulerer med 8. mars!

I anledning 8. mars har vi spurt vår daglige leder Marie Ulsberg om hvordan hun forholder seg til likestilling og kampen for like rettigheter i jobben:

«For meg er det viktig å huske på at arbeid med likestilling aldri er noe man blir ferdig med. Hvis man har som mål at alle skal kunne oppleve å ha lik verdi og like muligheter, må man aldri slutte å følge med og man må alltid være selvkritisk og åpen for å utfordre sitt eget syn på hvordan en situasjon egentlig er og oppleves. Arbeidet kan handle om alt fra å fordele makt, penger og ansvar jevnere, til å lage systemer og miljøer som beskytter mot trakassering og overgrep»

Hvordan jobber Det Andre Teatret med å sørge for like rettigheter og likestilling?

«En arbeidsplass har stor betydning for den enkeltes opplevelse av hvilke rettigheter man har og opplevelse av likeverd, men som kulturinstitusjon har vi også et ansvar for hvilke fortellinger om kjønn og likeverd vi er med på å formidle. Så når vi snakker om likestilling og inkludering på teatret handler det om alt fra hva slags kjønnsdeling vi har i ensemblet, styret, staben og blant de frivillige, til å følge med på lønns- og honorarnivå i forhold til kjønn, og til å følge med på hvem som oppsøker arbeidsoppgaver som gir mer ansvar og innflytelse og hvem som får slike roller eller oppgaver. På scenen må vi hele tiden være oppmerksomme på hva slags innhold som blir improvisert frem, og utfordre oss sjøl i forhold til de fordommene, stereotypiene og klisjeene som dukker opp.»

Hva gjenstår for at Det Andre Teatret kan kalle seg «nesten som et vanlig teater, bare heeelt likestilt»?

«Selv om 8. mars er den internasjonale kvinnedagen, opplever jeg at både denne dagen og likestillingsarbeidet vi holder på med krever at vi tenker bredere. For at vi skal kunne være et teater som snakker med samfunnet rundt oss, må vi ha et mangfold både med hensyn til representasjon og i innholdet vi produserer. Og mangfold er ikke bare noe vi syns er viktig av idealistiske grunner, vi opplever at mangfold bidrar til kvalitet og nyskaping. Sånn sett vurderer vi ikke bare etter likestilling mellom kjønn når vi setter sammen prosjektgrupper eller ansetter nye folk. Det er masse vi fortsatt ikke er gode nok på, og vi jobber målretta med prosjekter og målsettinger for å få inn flere folk som kommer med noe vi ikke har fra før. Det kan handle om alt fra kulturell bakgrunn, etnisitet, nasjonalitet, funksjonsevne, alder, kjønnsidentitet, annen kunstnerisk bakgrunn osv. Dette er ting vi jakter på. I tillegg jobber vi for å være et sted alle type mennesker skal kunne oppleve at de kan søke seg til, det er det ingen selvfølge at vi er. Her tror jeg det fortsatt er masse detaljer vi kan bli bedre på. Og som sagt først, dette arbeidet har nok aldri noen skikkelig sluttdato.»


De andre nyhetene

89435681 2997475636976080 1106321169574789120 o
11. mar. 2020

DAT stenger sjappa, men kjører digitalt!

Okei Folkens
16. mar. 2020

Det Andre Teatret DIGITAL EDITION

92248514 3056690644387912 1782364088710463488 o
7. apr. 2020

Oppdatering om COVID-19 situasjonen - 7. april