Lørdag
18. nov. 2023

Drømmekonserten

13:00
Hovedscenen

F•O•L•K•A Maraton

Alle episodene på én kveld!
Episode 1 og 2 og BINGEBILLETT
18:00
Hovedscenen

F•O•L•K•A Maraton

Alle episodene på én kveld!
Episode 3 og 4
21:00
Hovedscenen